Illustration of Molecules

community

GROWTH Lab

Community is

the Future of Business

Theo Harvard Business Review (*), cộng đồng đang ngày một quan trọng hơn trong việc kinh doanh, mang lại lợi thế cạnh tranh, tăng cường sự chuyển đổi và nán lại của thành viên, đồng thời tạo ra đột phá về doanh thu với mức chi phí dịch vụ thấp.

Kinh doanh với dự dẫn dắt của cộng đồng (community-led) là một trong những mô hình kinh doanh lý tưởng ở hiện tại và tiếp thị dựa trên cộng đồng cũng là chiến lược của tương lai, nơi chúng ta đặt bản sắc, mối quan hệ và tính nhân văn vào các hoạt động kinh doanh.

(*): https://hbr.org/2020/01/when-community-becomes-your-competitive-advantage

Bạn có muốn vừa xây cộng đồng vừa có lợi nhuận?

Có phải bạn từng nghĩ...

“Làm cộng đồng là không được tính phí"

trong khi nội dung độc quyền và giá trị thì sẽ luôn có những thành viên sẵn lòng chi trả

“Cần càng nhiều thành viên càng tốt"

trong khi ngay cả những cộng đồng lớn nhất vẫn thất bại trong việc tạo ra lợi nhuận

“KIẾM TIỀN LÀM MẤT THÀNH VIÊN"

trong khi cộng đồng sinh lời, thành viên phát triển mới có thể tạo ra sự bền vững

Big tangle of bubbles of confused thoughts with question marks
Big tangle of bubbles of confused thoughts with question marks
Big tangle of bubbles of confused thoughts with question marks
Big tangle of bubbles of confused thoughts with question marks

Có phải bạn cảm thấy...

Mắc kẹt với việc tạo doanh thu từ cộng đồng

Nỗ lực rất nhiều để xây dựng cộng đồng nhưng không được đánh giá đúng

Thiếu định hướng, không có chiến lược để vừa có doanh thu vừa duy trì sự gắn kết trong cộng đồng

Cộng đồng rơi vào bế tắc, không thể mở rộng và sự tham gia của thành viên cũng giảm dần

Đã tới lúc thay đổi tư duy, để không dính mắc vào những quan điểm sai về cách tạo doanh thu và phát triển dựa trên nền tảng cộng đồng.

NGAY TỪ BÂY GIỜ

Tham gia chương trình

Monetize & Grow Community

Để xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, có khả năng tạo ra lợi nhuận và định hình tương lai rực rỡ hơn với cộng đồng của bạn.

Chương trình giúp bạn

Flat Textured Banking Element Plant

Chiến lược chuyển đổi

từ thành viên trở thành khách hàng

(và lên được kế hoạch kinh doanh với cộng đồng)

Flat Textured Banking Element Wallet

Thử nghiệm

và ra mắt ngay 01 sản phẩm nhỏ có khả năng sinh lời

(và có khả năng bứt phá doanh thu ngay trong khi học)

Flat Textured Banking Element Document

Tận dụng

các công cụ và bộ tài liệu độc đáo với sự trợ giúp của AI

(và tiết kiệm x30 lần thời gian, công sức của bạn)

04 buổi học

02 live training

02 live Q&A

Tài nguyên

Launch Roadmap ToolKit

3-month Content Plan

AI Prompts phục vụ tìm kiếm ý tưởng và viết nội dung


Quyền lợi

Truy cập và học các chương trình có sẵn của CGL: Facebook Community, Design Challenges, Make over Community...

đồng hành cùng bạn...

Linh Phan

Community Expert/ Business Mentor


Chưa từng thất bại trong bất kỳ hợp đồng tư vấn chiến lược cộng đồng tạo doanh thu nào.

Tất cả các cộng đồng do Linh sáng lập và phát triển đều có khả năng mạnh mẽ trong việc tạo doanh thu, vừa phát triển được thành viên, vừa tạo ra lợi nhuận cho cả cộng đồng lẫn người sáng lập.


Kim Phượng

Community Strategist


Tham gia tư vấn và phát triển hơn 20 cộng đồng với các lĩnh vực đa dạng.

Đặc biệt nhạy bén với sáng tạo nội dung và đọc vị hành vi thành viên trong cộng đồng.


ChatGPT

Idea Generator, Content Writing Asisstant


Thực hiện các lệnh prompts đã được chuẩn bị sẵn và trả về những kết quả tốt nhất theo lĩnh vực và

yêu cầu của bạn.

Một vài phản hồi của khách hàng CGL chỉ sau khi tham gia một họat động miễn phí...

Bằng cách hiểu và triển khai có chiến lược, bạn sẽ có được...

  • lòng trung thành của cộng đồng
  • gia tăng sự uy tín của bản thân
  • tăng trưởng bền vững
  • tự do tài chính và những cơ hội mới
  • quan trọng nhất, chính là sự thỏa mãn khi vừa được cống hiến cho đi, vừa “sống được" với những gì mình đam mê

Đăng ký càng sớm

càng có lợi

cirtification standard approve shield solid icon

8,000,000đ

Trước 3/12/2023

Monetize & Grow Comty

+ Quyền lợi đọc bản tin 6 tháng

best  value icon

10,000,000đ

Trước 5/12/2023

Monetize & Grow Comty

+ Toàn bộ các khóa học đang có sẵn của CGL (trị giá 20,000,000đ)

+ Quyền lợi đọc bản tin 12 tháng

15,000,000đ

Trước 13/12/2023

Monetize & Grow Comty

+ Quyền lợi đọc bản tin 12 tháng


commlab.vn@gmail.com

www.commlab.vn